PONEDJELJAK 18.11.2019. DVORANA 1

Start - End

Title

Description

08:00-09:00

Registracija sudionika i coffe break

 

09:00-10:30

Otvorenje kongresa

Muzički broj, pozdravni govori

10:30-11:30

Prof.dr.sc.Dragan Primorac, dr.med. Sv.Katarina

„Medicina 22.stoljeća“

11:30-11:45

Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med.spec.internist-kardiolog, SBKT

"Rehabilitacija kardioloških bolesnika – da li nepotrebno trošimo novac?"

11:45-12:00

Dr.sc.Tomislav Šipić,dr.med.spec.internist-kardiolog, Magdalena

"A što se radi kada bolesnik ima infarkt ili se pak posumnja na koronarnu ili perifernu arterijsku bolest ?"

12:00-12:15

Prof.prim.dr.sc. Nenad Lakušić dr.med.spec.internist-kardiolog,SBKT

"Koronarna bolest srca-čimbenici rizika i mogućnost prevencije“

12:15-12:30

Gordana Kamenečki, mr. spec., klinički psiholog,SBKT

"Važnost psihologa u rehabilitaciji kardioloških bolesnika“

12:30-12:45

Josipa Halapir, bacc.med.techn.,SBKT

"Učinkovitost kardiološke rehabilitacije u bolesnika s kombiniranim kardiološkim zahvatom"

12:45-13.00

Panel rasprava

 

13:00-14:00

Ručak

 

14:00-14:15

Tamara Kontrec, bacc.med.techn., Magdalena

„Tko/što? - perfuzionist

14:15-14:30

Silvija Hercigonja, bacc.med.techn., SBKT

„Terapijska hipotermija“ – naša iskustva“

14:30-15:00

M.Gazić, J.Petek, MZ, HLK

Okrugli stol – moderator Drago Čutura

„Status  liječnika i medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu RH“

15:00-15:15

Dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr.med.spec.internist-kardiolog, SBKT

„Kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije u jedinici intenzivnog liječenja u SBKT“

15:15-15:30

Žarko Belavić, dr.med., IDC Zabok

„FMC – Poliklinika IDC Zabok“

15:30-15:45

Ljubica Bubić, dr.med., IDC Zabok

„Priprema bolesnika za listu čekanja na transplantaciju bubrega“

15:45-16:00

Zorica Radoš, bacc.med.techn., IDC Zabok

„Skrb za bolesnika na dijalizi“

16:00-16:15

Panel rasprava

 

16:15- 16:45

Coffe break

 

16:45-17:00

Milenca Petek, bacc.med.techn., OB Zabok

„Služba za internu medicinu- organizacija rada dnevne bolnice“

17:00-17:15

Dr.sc.Jadranka Pavić,prof.v.š., Zdravstveno Veleučilište

„Tehnološki izazovi i ljudski čimbenik u sestrinstvu“

17:15-17:30

Meditrend

Predavanje sponzora

17:30-17:45

Rewalk

Predavanje sponzora 

17:45-18:00

 

 

20:00- 00:00

Svečana večera

 

 

 

UTORAK 19.11.2019. DVORANA 1

Start - End

Title

Description

08:00-09:00

Registracija sudionika i coffe break

 

09:00-09:15

Doc.dr.sc.Žarko Bakran, dr.med.spec.fiz.i med.reh., SBKT

„Mogućnosti liječenja spazma“

09:15-09:30

Mr.sc.Ivan Dubroja, dr.med.spec.neurolog, SBKT

„Rehabilitacija bolesnika s poremećajem svijesti“

09:30-09:45

Zdravko Maček, dipl.physioth., SBKT

„ Fizioterapija po Bobath konceptu kod pacijenata s oštečenjem mozga“

09:45-10:00

Ivana Klepo,mr.sc., bacc.radni  th., SBKT

„ Izazovi i strategije uspješnog sudjelovanja u aktivnostima dnevnog života nakon traumatske ozljede mozga“

10:00-10:15

Antiseptica

Predavanje sponzora

10:15-10:30

Danijel Tomašić, bacc.med.physioth., SBKT

„ Suvremeni pristupi u fizioterapiji- primjena egzoskeletnog pomagala kod paraplegije“sa Daniel Plašć

10:30-11:00

Coffe break

 

11:00-11:15

Anica Cajhen, bacc.med.techn., SBKT

„Uloga medicinske sestre kod bolesnika s traumatskom ozljedom mozga – neurorehabilitacija pacijenata“

11:15-11:30

Dubravko Tršinski,mr. spec., klinički psiholog, SBKT

„Neuropsihologijska procjena osoba na rehabilitaciji nakon traumatske ozljede mozga“

11:30-11:45

Mr.sc.Sanja Habus, prof.logoped, SBKT

„Logopedski tretman na Odjelu kraniocerebralne rehabilitacije i akutne neurologije“

11:45-12:00

Ana Brundula,dr.med. , spec.anest.reanim. i int. liječenja, uži spec. intezivne med.,HM KZŽ

„Prehospitalno zbrinjavanje akutnog moždanog udara – možemo li bolje?“

12:00-12:15

Sunčica Martinec,dr.med., spec.fiz.med. i reh., SBKT

„Prikaz funkcionalne klasifikacije cerebralne paralize u Krapinsko-zagorskoj županiji u okviru europskog projekta“

12:15-12:30

Martina Bakran,mag.med.physioth.,SBKT

„Razvoj Maitland koncepta u Hrvatskoj“

12.30-12:45

Josipa Podgajski,mag.med.techn.SBKT

„Cerebrovaskularni inzult u djece“

12:45-13.00

Panel rasprava

 

13:00-14:00

Ručak

 

14:00-14:15

Dr.sc.Darija Granec,dr.med.spec.fiz.med. i reh., SBKT

„Rehabilitacija ortopedskih bolesnika u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice – jučer, danas, sutra“

14:15-14:30

Strahonja Borna, dr.med., Akromion

„Suvremeni pristup zbrinjavanju ozljeda u području ramena i koljena“

14:30-14:45

Tomislav Habulinec, bacc.physioth., Akromion

„Rehabilitacijski protokoli nakon zbrinjavanja ozljeda ramena i koljena“

14:45-15:00

Nadica Glas,bacc.med.techn., SBKT 

„Menadžment postoperativne boli“ 

15:00-15:15

Ivanka Mesar ,bacc.med.techn., SV. Katarina

„MIDI i MITI u liječenju bolne kralježnice“

15:15:15:30

Sanja Mutak,mag.med.techn., SV. Katarina

„Ortopedija bez boli – stvarnost ili mit?“

15:30-15:45

Katarina Oraić,bacc.med.techn., SBKT

„Proces perioperativne zdravstvene njege pacijenata sa TEP-om kuka“

15:45-16:00

Višnja Jamnić,bacc.med.techn., OB Zabok

„Traumatološko ortopedske operacije u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana“

16:00-16:15

Panel rasprava

 

16:15-16:45

Zatvaranje kongresa. Podjela potvrdnica.

 

 

 

PONEDJELJAK 18.11.2019. DVORANA 2

Start - End

Title

Description

14:00-14:15

Jasminka Bukvić, dr.med.,mag.art., spec. obit.med., DZ KZŽ

„Medicina i art terapija“

14:15-14:30

Ivana Car,bacc.med.techn., DZ KZŽ

„Oralno zdravlje i zdravstveni turizam“

14:30-14:45

Vesna Liber, bacc.med.techn., DZ KZŽ

„Analiza procijepljenosti prema obaveznom kalendaru cijepljenja u KZŽ od 2009.-2018. godine"

14:45-15:00

Draženko Šaić,med.techn., HM KZŽ

„Uloga i značaj medicinske prijavno-dojavne jedinice u radu hitne medicinske službe“

15:00-15:15

Josipa Vidović, bacc.med.techn., OB Zabok

„Rodilište prijatelj majki i djece“

15:15-15:45

RADIONICA 1 Elena Jagarčec,dr.med., HM KZŽ

„Porod u vanbolničkim uvjetima“

15:45-16:15

RADIONICA 2 Mateja Hršak, bacc.med,techn., HM KZŽ

„Opstrukcija dišnih putova stranim tijelom u djece“

16:15-16:45

Coffe break

 

16:45-17:15

RADIONICA 3 Draženko Šaić,med.techn., HM KZŽ

„Upotreba automatskog vanjskog defibrilatora“

17:15- 17:30

Ana Marija Kovačević, bacc.med.techn., ZNJuK KZŽ

„Samozbrinjavanje starijih osoba iznad 75 godina u kući“

17:30-17:45

Vlatka Mrzljak,dipl.med.techn., univ. mag. admin.sanit., ZNJuK KZŽ

„Cilj organizacije rad u zdravstvenoj njezi u kući, efektivnost, a ne efikasnost“

17:45-18:00

Tatjana Brodar Poslončec,bacc.med.techn., DZ KZŽ

„Dijagnostičko-terapijski postupci med.sestre u OOM“

18:00-18:15

Panel diskusija

 

20:00- 00:00

Svečana večera

 

 

 

UTORAK 19.11.2019. DVORANA 2

Start - End

Title

Description

08:00-09:00

Registracija sudionika i coffe break

 

09:00-09:15

Rosana Svetić  Čišić,dipl.med.techn., Consultecca

„Kako pronaći i izgraditi GRIT u sestrinskom timu?“

09:15-09:30

Željka Kralj,dipl.med.techn., SBKT

„Sestrinstvo – obećavajuća karijera?“

09:30-09:45

Štefica Sukreški,dipl.med.techn., Škola Bedekovčina

„Profesionalna komunikacija u sestrinstvu“

09:45-10:00

Božica Jurinec,mag.med.techn., Škola Bedekovčina

„Važnost profesionalnog pristupa u radu medicinske sestre“

10:00-10:15

Ivana Jedvaj,mag.med.techn., Škola Pregrada

„Integracija učenika i novozaposlenih medicinskih sestara/tehničara u rad“

10:15-10:30

Marija Brozd,bacc.med.techn., OB Zabok

"Komunikacija s bolesnikom na odjelu hitnog bolničkog prijema"

10:30-11:00

Coffe break

 

11:00-11:15

Dr.sc.Bojana Kranjčec,spec. med.biokem. i lab. med., OB Zabok

„Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana"

11:15-11:45

Blaž Gospočić, dr.med.spec.fiz.med.i reh.,Helena Škudar,bacc.med.techn.,Ružica Kasun,bacc.physio., SBST

„Implementacija sustava upravljanja kvalitetom – unutarnji ponos na vanjsku ocjenu“

11:45-12:00

Blaženka Gorupić, bacc.med.techn., SBKT

„Implementacija sustava kvalitete u SBKT“

12:00-12:15

Lovrenčić Suzana,dipl.med.techn., univ. mag. admin.sanit., Pustodol

„Sigurnost bolesnika – upravljanje rizicima u zdravstvenoj skrbi“

12:15-12:30

Karmela Hrastinski,

mag.med.techn., Akromion

„Pokazatelji sigurnosti pacijenta“

12:30-12:45

Dijana Babić,mag.med.techn., Magdalena

„ U susret promjenama – sigurnost i kvaliteta u skrbi za oboljele od KV bolesti“

12:45-13:00

Dijana Ramić Severinec, dr.med.spec.obit.med., Koncesionar KZŽ

„ Sigurnost  pacijenta – postoji li uopće u RH?“

13:00-14:00

Ručak

 

14:00-14:15

Mihaela Kranjčević Ščurić,mag.med.techn., SBKT

„Prevencija i kontrola širenja multi rezistentnih mikroorganizama u zdravstvenim ustanovama“

14:15-14:30

Dijana Kranjčec,mag.med.techn., Bidružica

„Zadovoljstvo zdravstvenih radnika – indikator kvalitete zdravstvene njege“

14:30-14:45

Martina Goluban,

mag.med.techn.,SBKT

„Padovi kod neuroloških pacijenata kao indikator kvalitete zdravstvene njege u SBKT u periodu od jedne godine“

14:45-15:00

Dr. Marina Stanković Đuretek

HZJZ KZŽ

„Nacionalni programi ranog otkrivanja raka (unaprjeđenja na lokalnoj razini)“

15:00-15:15

Prim.dr.sc.Muharem Mehulić,dr.med., DZ KZŽ

„Principi palijativne skrbi“ 

15:15-15:30

Valent Balija, bacc.med.techn., DZ KZŽ 

„Model organizacije palijativne skrbi u DZ KZŽ“ 

15:30-15:45

Vilmica Cimić, bacc.med.techn., DZ KZŽ 

„Kompetencije medicinske sestre u specijalističkoj palijativnoj skrbi“ 

16:15-16.45

Zatvaranje kongresa, Podjela potvrdnica